Projekt w ramach RPO

 

Firma Handlowa BARTOSZEK Spółka Jawna realizując projekt „Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych” zaprasza do składania ofert na wyposażenie firmy  w następującym zakresie:

 

1)         elektrowciąg elektryczny łańcuchowy [1szt]

 

szczegóły zakresu rzeczowego, zasady wyboru najkorzystniejszej oferty  na stronie http://bartoszekhurtownia.pl/ w zakładce projekt w ramach RPO lub /s/16/projekt_w_ramach_rpo

Termin realizacji do dnia   10.12.2014

 

Oferty zawierające: opis zastosowanych rozwiązań, cenę dostawy obejmującą zakup i montaż  (netto, VAT, brutto), termin dostawy, okres gwarancji,  zasady serwisu  gwarancyjnego i pogwarancyjnego, termin ważności oferty, proszę składać na adres:

FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK

Spółka Jawna

TYNIOWICE 107

               37-565 ROŹWIENICA

w terminie do 31.10.2014 r.  do godz. 2400

Decyduje data wpływu korespondencji do firmy.

Zamówienie zostanie udzielone poprzez wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od:

Krzysztof Bartoszek – wspólnik

tel. (016) 623 02 15 

mail:  krzysztof@bartoszekhurtownia.pl , krzysztof.bartoszek@psbmrowka.com.pl                            


 

Procedura wyłonienia dostawcy wyposażenia FH Bartoszek stanowiąca etap realizacji zakresu rzeczowego projektu „Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych”

 

Zakres rzeczowy postępowania o wyłonienie dostawcy wyposażenia:

 

  1. elektrowciąg elektryczny łańcuchowy [1szt] o następujących parametrach:
    udźwig 1000 kg, wysokość podnoszenia 8m, napęd elektryczny

 


 

 

Procedura wyłonienia dostawcy wyposażenia FH Bartoszek stanowiąca etap realizacji zakresu rzeczowego projektu „Podniesienie konkurencyjności i rozwój Firmy Handlowej Bartoszek Spółka Jawna poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych”

 

         Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

  • Najkorzystniejsza cena  - 5 pkt
  • Najkorzystniejsze parametry techniczne  -  3 pkt
  • Najkorzystniejsza gwarancja  - 1 pkt
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia) – 1 pkt